Kommersiella och finansiella tvister

Kommersiella och finansiella tvister

Om du har en kommersiell tvist med multijurisdiktionella aspekter kan vårt team av erfarna kommersiella tvistemålsadvokater i Skandinavien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA hjälpa till.


De är mycket erfarna inom ett brett spektrum av områden, inklusive:

 • Kommersiella tvister
 • Finansiella tjänster och banktvister
 • Internationell skiljedom
 • Insolvens och omstrukturering
 • Tvister avseende bolagsstyrning
 • Civilt bedrägeri
 • Värdepappers- och aktieägartvister
 • Försäkring
 • Tvister avseende immateriella rättigheter
 • Professionell oaktsamhet

Medlemmarna i vårt team talar flera språk , inklusive svenska och finska. Vi är vana vid  att vägleda företag från olika kulturer och rättssystem genom rättsliga förfaranden.

Vi har betydande erfarenhet av både rättegångar och alternativa former av tvistlösning, såsom medling och skiljeförfaranden. Vi har sällan  intressekonflikter  utan kan ofta agera i tvister där andra byråer inte kan.

För ytterligare kompetens inom kommersiella och ekonomiska tvister:

Belgien
Tyskland
Frankrike
Nederländerna
Storbritannien
Förenta staterna

VIKTIG KONTAKT

Andrew Bullion

Andrew Bullion

 • Partner, (Managing Partner Stockholm)
 • London, Stockholm