Commerciële & Financiële Geschillen

Commerciële & Financiële Geschillen

Hausfeld staat bekend om haar claimant-vriendelijke en pragmatische aanpak bij het oplossen van commerciële geschillen.

Hausfeld staat bekend om haar claimant-vriendelijke en pragmatische aanpak bij het oplossen van commerciële geschillen.

Het team bestaat uit ervaren advocaten en vaardige onderhandelaars die de benodigde expertise bezitten op het gebied van commercial litigation en financial litigation. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van:

 • Algemene zakelijke geschillen
 • Arbitrage
 • Financieel recht
 • Insolventierechtelijke geschillen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Technologische geschillen
 • Verzekeringsrechtelijke geschillen

Algemene zakelijke geschillen

Ons team werkt momenteel aan een ruime verscheidenheid aan algemene zakelijke geschillen. Dit betreft geschillen op het gebied van:

 • Aansprakelijkheidsrecht;
 • Ondernemingsrecht;
 • Burgerlijk procesrecht;
 • Beslag- en executierecht; en
 • Contracten- en verbintenissenrecht.

Arbitrage

De leden van ons team hebben aanzienlijke ervaring met het adviseren en vertegenwoordigen van cliënten, zowel op nationaal als internationaal niveau, in een ruime verscheidenheid aan complexe arbitrageprocedures waarin vaak grote financiële belangen op het spel staan.

Financieel recht

Hausfeld heeft uitgebreide expertise in het adviseren en vertegenwoordigen van cliënten bij geschillen op het gebied van het financieel recht. Wij hebben onder meer cliënten bijgestaan in aansprakelijkheidsprocedures tegen accountantskantoren, toezichthouders en in collectieve procedures tegen grote financiële instellingen.

Internet, technologie en privacy-gerelateerde geschillen

Hausfeld heeft ruime ervaring met het adviseren en bijstaan van cliënten bij geschillen op het gebied van internet, technologie en privacy – inclusief tegen ‘Big Tech’ bedrijven - zoals datalekken, beveiliging en de aansprakelijkheid van internetdienstverleners en tussenpersonen voor een onrechtmatige of inbreukmakende handelwijze ten opzichte van hun gebruikers of klanten.   

Aandeelhoudersgeschillen

Onze ervaring met collectieve acties onderscheidt ons. Dit is uiterst relevant voor aandeelhoudersgeschillen. Wij worden dan ook regelmatig benaderd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een collectieve vordering namens aandeelhouders in te stellen. Hausfeld heeft ook ervaring in het optreden voor aandeelhouders met een meerderheids- of minderheidsbelang. 

Insolventierechtelijke geschillen

Hausfeld heeft ruime ervaring met het bijstaan van cliënten die kampen met financiële problemen of insolventie of waarbij de tegenpartij kampt met zulke moeilijkheden. Hierbij kan worden gedacht aan het begeleiden van crediteuren in faillissementen met een complex of internationaal karakter; herstructurering van schulden en verrekeningen rond een faillissement. Daarnaast staan wij cliënten bij in collectieve insolventiegerelateerde procedures en adviseren wij cliënten op het gebied van resolutie en faillissement van banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars. Hausfeld heeft ook ervaring met het adviseren van “junior bond holders” in contentieuze herstructureringen.

Recentelijk hebben de partners van Hausfeld opgetreden voor:

 • een investeringsmaatschappij bij het opzetten en doorvoeren van herstructureringen en het uitwinnen van zekerheden.
 • Centrale banken bij de (voorbereiding van) resolutie van banken en verzekeraars.

Zie voor aanvullende expertise in Commerciële & Financiële Geschillen in:

België
Duitsland
Frankrijk
Verenigd Konkinkrijk
Verenigde Staten
Zweden