Commerciële & Financiële Geschillen

Commerciële & Financiële Geschillen

Hausfeld staat bekend om haar claimant-vriendelijke en pragmatische aanpak voor het oplossen van commerciële geschillen.

Advocaten van onze internationale kantoren hebben aanzienlijke ervaring opgebouwd in het behandelen van grote en complexe geschillen in alle fasen van de procesvoering, alsook in alternatieve geschillenbeslechting.

Hun expertise reikt ver:

  • Civiele en commerciële geschillen
  • Bank en financiële geschillen
  • Internationale arbitrage
  • Ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Tort litigation
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • Industriële risico's en verzekeringen
  • Intellectuele eigendom geschillen
  • Professionele nalatigheid

Wij werken in verschillende talen en  zijn zeer vertrouwd met grensoverschrijdende geschillen en kunnen onze cliënten dus vertegenwoordigen voor Europese rechtbanken in Europa en de Verenigde Staten.  

Doordat wij nagenoeg geen belangenconflicten hebben, kunnen wij  optreden in geschillen waar andere advocatenkantoren dat niet kunnen.

Voor aanvullende expertise op het gebied van commerciële en financiële geschillen:

Frankrijk
Duitsland
Scandinavie
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten