Milieu en Productaansprakelijkheid

Milieu en Productaansprakelijkheid

Wij treden op voor personen en ondernemingen die te maken hebben met milieuschade, onveilige producten en oneerlijke handelspraktijken.

We zijn experts in het voeren van groepsclaims in een groot aantal sectoren, waaronder defecte medische hulpmiddelen, farmaceutische producten en milieuschade. Onze zaken zijn vaak spraakmakend en internationaal van opzet.

Hausfeld opereert via een netwerk van internationale kantoren in de VS en Europa. Ons internationale bereik stelt ons in staat om te werken vanuit een internationale processtrategie waardoor we aansprakelijke partijen wereldwijd voor de rechter kunnen brengen indien dat nodig is. Onze cliënten profiteren van onze expertise op het gebied van onderhandelingen over schikkingen en het oplossen van geschillen.

Wij zetten ons in om de toegang tot de rechter te bevorderen en maken regelmatig gebruik van flexibele tariefstructuren en procesfinanciering om het instellen van goed gefundeerde kansrijke claims te vergemakkelijken.

Recente productaansprakelijkheidszaken

Optreden voor vrouwen die een zeldzame vorm van kanker hebben ontwikkeld, bekend als BIA-ALCL, geassocieerd met Allergan borstimplantaten.

Optreden voor honderden personen die naar verluidt aangeboren afwijkingen hebben opgelopen als gevolg van hun in-utero blootstelling aan hormoonzwangerschapstests.

Vertegenwoordigen van vrouwelijke gymnasten die misbruikt zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Optreden voor duizenden Zambiaanse inwoners in de buurt van de Nchanga-kopermijn wegens persoonlijk letsel en wijdverbreide milieuschade als gevolg van de vervuiling die door de mijn wordt uitgestoten.

Klimaatverandering

We hebben een toegewijd internationaal team van experts voor geschillen over klimaatverandering.

Tot onze cliënten behoren internationale NGO's, klimaatactivisten, ondernemingen en particulieren. Recentelijk hebben wij namens zestien jonge mensen van over de hele wereld een baanbrekende petitie ingediend bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind tegen vijf van 's werelds grootste economieën: Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland en Turkije. Deze landen worden ervan beschuldigd niets te doen aan de klimaatcrisis. Dit is de eerste keer dat bij het VN-CRK  een klacht is ingediend over klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten van kinderen.

Daarnaast voeren wij wereldwijd de nodige procedures over klimaatverandering. Wij kunnen optreden met betrekking tot:

Claims tegen koolstofvervuilers wegens schendingen van nationale of internationale wetgeving in verband met hun bijdrage aan de klimaatverandering.

Procedures tegen overheden in verband met overtredingen van de milieuwetgeving.

Mensenrechtenclaims en inzendingen van internationale klimaatverdragsinstanties.

Claims namens personen die persoonlijk letsel hebben geleden als gevolg van klimaatverandering en milieuschade.

Claims van aandeelhouders en investeerders met betrekking tot misleidende beschrijvingen van producten of diensten (het zogenaamde ‘greenwashing’).

Geschillen rond groene financiering.

Regelgevend advies met betrekking tot nationale en internationale klimaat- en milieuwetten.

Zie voor onze expertise op het gebied van milieu en productaansprakelijkheid:

België
Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden