OVERVIEW

De praktijk van Sander Timmerman omvat een breed scala van ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen met een specialisatie in commerciële en financiële geschillen, massaclaims en insolventie gerelateerde zaken. 

Expertise

Tussen 2008 en 2018 was hij senior jurist bij de divisie juridische zaken van De Nederlandsche Bank N.V. Daarvoor werkte hij acht jaar als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V., waaronder twee jaar bij het kantoor van De Brauw in New York.

Sander heeft ruime ervaring in een breed scala aan civielrechtelijke en financieelrechtelijke zaken, waaronder aansprakelijkheidsprocedures gericht tegen toezichthouders, financieel (toezichts)recht, interventie en handhaving, betalingsverkeer en insolventie en resolutie van banken en verzekeraars. 

Voordat hij zich verbond aan Hausfeld was Sander partner bij Zippro Meijer Advocaten, een Nederlandse litigation boutique met een focus op het procederen voor gedupeerde eisers (plaintiff litigation). Zippro Meijer advocaten werd drie jaar na elkaar aanbevolen door Global Competition Review (GCR) als het enige Nederlandse advocatenkantoor aan de EU Claimants Bar. Het kantoor heeft de (proces)praktijk voortgezet als Hausfeld Advocaten in Amsterdam.

Voordat Sander in 2000 de overstap naar de advocatuur maakte, was hij verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als AIO en junior docent burgerlijk recht.

Cliënten

Tot zijn cliënten behoren centrale banken, investeringsfondsen en ondernemingen.

Experience