OVERVIEW

Rogier Meijer is gespecialiseerd in competition litigation, commercial litigation, massaschade en collectieve acties.

Expertise

Rogier is gespecialiseerd in het vertegenwoordigen van partijen voor de Nederlandse rechtbanken in verschillende complexe (massa) geschillen, zoals kartelschadeclaims en toezichthoudersaansprakelijkheid.

Voordat hij zich verbond aan Hausfeld was Rogier medeoprichter van het boutique advocatenkantoor Zippro Meijer met een focus op het procederen voor gedupeerde eisers (plaintiff litigation). Het kantoor werd drie achtereenvolgende jaren aanbevolen door Global Competition Review (GCR) als het enige Nederlandse advocatenkantoor in de EU Claimants Bar. Het kantoor heeft zijn praktijk voortgezet als ‘Hausfeld Advocaten’ in Amsterdam.

Daarvoor werkte Rogier bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy LLP op de afdelingen competition en litigation & arbitration.

Hij is ook verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht als universitair docent waar hij onderwijs heeft verzorgd op het gebied van overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht.

Experience

What I think