OVERVIEW

Erik-Jan Zippro is gespecialiseerd in competition litigation, commercial litigation, massaschadeclaims en collectieve acties

Expertise

Erik-Jan heeft veel ervaring met het bijstaan van cliënten in procedures voor de diverse rechterlijke instanties in Nederland en de EU. 

Voordat hij zich verbond aan Hausfeld, was hij medeoprichter van Zippro Meijer Advocaten, een Nederlandse litigation boutique met een focus op het procederen voor gedupeerde eisers (plaintiff litigation). Het kantoor werd drie achtereenvolgende jaren aanbevolen door Global Competition Review (GCR) als het enige Nederlandse advocatenkantoor in de EU Claimants Bar. Het kantoor heeft zijn praktijk voortgezet als Hausfeld Advocaten in Amsterdam.

Daarvoor was Erik-Jan als advocaat verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V., een groot Nederlands advocatenkantoor met een internationale commerciële praktijk. Hij heeft daar gewerkt op de afdelingen Litigation & Arbitration (procespraktijk) en Competition & Regulation (mededinging en naleving). Erik-Jan heeft veel ervaring opgebouwd met het voeren van een breed scala aan civielrechtelijke en mededingingsrechtelijke procedures, waaronder kartelschade zaken, fusiemeldingen bij de Europese Commissie, onrechtmatig verleende staatssteun, fraude, massaclaims, aansprakelijkheidsprocedures en contractuele geschillen.

Erik-Jan is tevens langere tijd in Leiden werkzaam geweest als universitair docent civiel recht, waar hij onder meer aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, goederenrecht en kartelschade doceerde.

Experience