De Commissie kondigt aan dat zij drie autobedrijven kartelboetes geeft aan groepen die auto’s transporteren leveranciers van auto-onderdelen voor gedrag in strijd met de mededingingswetgeving.

Vandaag kondigde de EU-Commissie aan dat het maritieme autotransporteurs een boete gaf van 395 miljoen euro (348 miljoen pond), leveranciers van bougies een boete van 76 miljoen euro (67 miljoen pond) en leveranciers van remsystemen een boete van 75 miljoen euro (66 miljoen pond) voor deelname aan kartels. Een totaalbedrag van 546 miljoen euro.

Als toonaangevende vertegenwoordiger van autofabrikanten verwelkomt Hausfeld deze resultaten. 

Partner Andrew Bullion reageert als volgt: “Deze nieuwe besluiten zijn een afspiegeling over hoe ernstig de Commissie anti-mededingingsgedrag neemt, en wijst op hun behoefte constant waakzaam te blijven tegen het onafgebroken patroon van inbreuken op de Original Equipment Manufacturers (OEM) in de automobielsector.  In deze aankondiging alleen al zijn zeven bedrijven beboet in drie verschillende kartels in de automobielsector.

Dit is de nieuwste waarschuwing voor bedrijven waaruit blijkt dat de Voorzitter niet bang is om het probleem bij de hoorns vast te pakken, en ik denk niet dat dit het laatst is wat we hierover zullen horen. 

”Zoals onze firma met onze vele klanten uit de automobielsector heeft gezien, wordt hun sector systematisch en onafgebroken aangevallen, waaruit blijkt dat een alsmaar toenemend aantal auto-onderdelen onder een kartel vielen. Zoals ze al eerder deden zullen onze klanten naar manieren zoeken om hun rechten af te dwingen en om vergoeding te krijgen voor eventuele verliezen die door deze nieuwe kartels werden veroorzaakt. 

Het Europese Parlement heeft door het uitvaardigen van hun Schaderichtlijn (aangenomen door het VK en bijna alle andere EU-lidstaten) het geprobeerd het voor slachtoffers van kartels makkelijker te maken hun door inbreuken op antitrustwetgeving opgelopen verliezen goed te maken. Vandaag kunnen autofabrikanten nog makkelijker in verweer komen tegen deze kartels en andere door privé processen te voeren tegen deze samenzweerders.”

Het complete rapport van de Commissie kunt u hier lezen.

Other Perspectives