Equal Opportunity Employer

Equal Opportunity

SHARP FOCUS.
GLOBAL VISION.

Equal Opportunity Employer - VS

Hausfeld is een Equal Opportunity Employer, en biedt werk ongeacht ras, kleur, religie, geslacht, fysieke of mentale handicaps, leeftijd, burgerschap, zwangerschap, genetisch informatie, veteranenstatus, identiteit geslacht, uitdrukking geslacht, seksuele oriëntatie, nationale oorsprong, en andere beschermde statussen. Dit beleid van non-discriminatie is van toepassing op alle werkrelaties, inclusief maar niet beperkt tot het werven, huren, trainen, vooruitgang, promotie, demotie, overstap, keuze voor ontslag, beëindiging, compensatie en gunsten. Wij leven alle wetten na die discriminatie verbieden.

Equal Opportunity Employer -  Europa

In overeenstemming met de Algemene Gelijkheids Akte (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz), de Algemene wet gelijke behandeling, diverse Europese Richtlijnen en de Equality Act 2010 in het Verenigd Koninkrijk, Hausfeld promoot gelijke kansen voor alle medewerkers en sollicitanten in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Wij stellen als doel het creëren van een werkomgeving waarin individuen in staat zijn om het vaardigheden het beste te gebruiken, vrij van discriminatie of treiterijen, en waarin alle beslissingen op basis van verdienste worden genomen. 

De firma discrimineert niet tegen het personeel op basis van leeftijd, handicap, geslachtsverandering, de burgerlijke of huwelijksstatus van de partner, zwangerschap of moederschap, ras, kleur, nationaliteit, etnische of nationale oorsprong, religie of geloof, geslacht of seksuele oriëntatie.

Wij verzamelen de cijfers van diversiteit voor onze kantoor in het VK in overeenstemming met onze verplichtingen aan de RSA. Klik hier voor de cijfers van 2019.