Skip to main content

Mensenrechten en Milieuwetgeving

Als een op eisers gefocust advocatenkantoor is Hausfeld toegewijd aan het verkrijgen van effectieve resultaten voor degenen die schade hebben geleden - ongeacht of dit nu een bedrijf, organisatie, groep of individu betreft. Bij het werk dat wij doen voor het publiekrecht, mensenrechten, burgerlijke vrijheden en het milieu, handelen wij strategisch om geschillen snel en eerlijk te regelen voor alle klanten die gebruik maken van de uitgebreide expertise binnen onze firma en bij onze partners wereldwijd. Wij zijn constant bezig met het verbeteren van toegang tot de rechtbanken.

Onze juridische praktijk voor mensenrechten en milieuwetgeving werd aanvankelijk opgericht in 2011 als reactie op de enorme ondervertegenwoordiging van gemeenschappen die leden onder ernstige chronische ziektes en verontreiniging van hun dorpen en stadjes als gevolg van luchtvervuiling en besmetting van water en grond veroorzaakt door de residuen en restproducten van mijnactiviteiten in buitenlandse handen.

Dit blijft een terrein met hoge prioriteit voor ons werk dat o.a. bestaat uit:

  • Claims van internationale groepen tegen malafide bedrijven die tijdens hun commerciële handelingen in het VK en het buitenland vervuilen, besmetten, en/of mensenrechten schenden;
  • Inbreuken op fundamentele individuele of collectieve rechten, zowel binnenlands als internationaal;
  • Strategische procesvoering klimaatrechtvaardigheid;
  • Het geven van adviezen en strategische procesvoering voor burgerlijke organisaties in de frontlinie over een breed scala van kwesties inzake het milieu en mensenrechten; en
  • Actief bijeenroepen en deelnemen aan forums om uitwisselingen tussen experts en innovatie in de wet te faciliteren met betrekking tot klimaatsveranderingen en oplossingen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

Op dit moment werken wij voor gemeenschappen in twee landen in Oost-Afrika, en voeren we uitgebreid onderzoek uit namens dorpelingen die wonen en werken op afgelegen plantages voor Britse bedrijven.  Dit zijn ernstige beschuldigingen van misbruik van arbeidsrechten en van de extreem hoge vervuiling en besmetting van de bodem en rivierwater als gevolg van roekeloos onverschillige mijnbouwactiviteiten.

Recentelijk hebben we een zaak in Kodaikanal in India geschikt waar meer dan 500 voormalige werkers van een fabriek leefden waar thermometers werden geproduceerd met negatieve effecten van kwik op hun gezondheid als gevolg van het consistent ontbrekende bescherming van de werkers tegen schade door het bedrijf.   Ze hadden al 15 jaar lang zonder succes geprobeerd het recht aan hun kant te krijgen via de rechtbanken van Madras totdat wij rechtszaken gingen voeren tegen het Britse moederbedrijf in het hooggerechtshof, waarna de zaak binnen 11 maanden werd geschikt.

Wij hebben juridische ondersteuning en advies gegeven aan organisaties die in de frontlinie staan. Wij hebben bijvoorbeeld samengewerkt met o.a. gemeenschappen die last kregen van het bouwen van een waterkrachtdam in Noord-Irak en Brazilië, met Masai-dorpen die schade ondervonden van touroperators op hun land in Tanzania, met grond in bezit krachtens het gewoonterecht die wordt bedreigd door producenten van palmolie in Liberia die zonder vrije en geïnformeerde toestemming werkten, met gemeenschappen die vergiftigd werden door fabrieken waar lood werd gesmolten in Kazachstan, en met local gemeenschappen die in conflict zijn met grote mijnbouwmaatschappijen in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.

Gedurende onze werkzaamheden voor de internationale claimgroep werd duidelijk dat er veel meer kwesties zijn met betrekking tot vervuiling in de getroffen gemeenschappen dan wij aankunnen in een juridische context.  Waar mogelijk proberen wij de toegang tot de juridische instrumenten voor het VK/EU te verbeteren, en de endemische en wijdverspreide aard van giftige en extreem verarmde omgevingen waarin deze gemeenschappen leven en werken voor het voetlicht te brengen bij degene die transformatieve veranderingen zou kunnen initiëren via de VN en andere gespecialiseerde organisaties.  Bovendien heeft de klimaatverandering hen onevenredig hard getroffen, en daarom riepen we de Climate Change Litigation Forum in Londen in 2016 bijeen in een poging om manieren te vinden om ervoor te zorgen dat Europese regeringen gericht blijven op het reduceren van hun emissies opdat ze hun verplichtingen onder het Verdrag van Parijs nakomen om de emissies in de tweede helft van de eeuw terug te brengen naar nul.

Neem contact op met Ingrid Gubbay of Wessen Jazrawi om een potentiële zaak te bespreken of om vragen te stellen via igubbay@hausfeld.com en wjazrawi@hausfeld.com.

Gerelateerde advocaten

Gerelateerd nieuws & pers