Skip to main content

Claims van Consumenten

Wij werken voor goede doelen, kleine bedrijven, en individuele en groepen consumenten die last hebben gekregen ten gevolge van losgeslagen handelaren, verkeerde verkopen en prijsvastelling. Wij werken nauw samen met overheids-, gerechtelijke en consumenten organisaties, en lobbyen voor veranderingen in wetten opdat er betere manieren worden gevonden om consumenten en kwetsbare groepen beter toegang te laten krijgen tot gerechtelijke oplossingen door middel van innovatieve financiering en gerechtelijke procedures. Wij zijn van plan om recente belangrijke veranderingen in de wetgeving te gebruiken in onze jacht op eerlijkheid voor consumenten en kleine bedrijven.

Onze praktijk op het gebied van consumentenwetgeving in Europa en het VK is verankerd in de traditie opgebouwd door de voorzitter van de firma, Michael Hausfeld, die alom bekend staat om zijn David-en-Goliath zaken tegen grote bedrijven in de VS. Voor de praktijk in het VK werkt Ingrid Gubbay, een voormalige juridische adviseur bij Which?, de grootste consumentenorganisatie in de EU, waar ze kennis uit de eerste hand opdeed van consumentenkwesties en de behoeften van kleine bedrijven.

De Consumer Rights Act 2015

Hausfeld pleit al jaren voor een hervorming van het systeem van collectieve vorderingen wat  een spoedier terugwinning zou kunnen bevorderen en schikkingen zou kunnen aanmoedigen in particuliere schadeclaims gerelateerd aan concurrentiebeperkend gedrag. Wij zijn onderdeel van een werkgroep die werd geconsulteerd over de beoogde veranderingen in de particuliere handhaving van de mededingingswet in het VK. Deze werden uiteindelijk op 1 oktober 2015 ingevoerd toen de Consumer Rights Act 2015 (de “Wet”) en de nieuwe Competition Appeal Tribunal Rules 2015 van kracht werden.

De Wet, naast andere bepalingen, introduceert een nieuwe opt-out regeling voor collectieve claims in de Competition Appeal Tribunal (de “CAT”) die ten doel heeft een effectiever mechanisme voor individuele consumenten en kleine en middelgrote bedrijven (”MKB”) te creëren voor het verkrijgen van vergoedingen van bedrijven die inbreuk hebben gepleegd op de mededingingswet, iets dat een gewaardeerd effect op de markt in het VK had. Tevens bevat de wet een aantal belangrijke bepalingen die de kracht van de CAT uitbreiden zoals de invoering van een nieuwe versnelde procedure en de mogelijkheid om voorlopige voorzieningen op te leggen.

Met haar ongeëvenaarde ervaring in het bijstaan van slachtoffers van mededingingsbeperkend gedrag is Hausfeld van plan de nieuwe mogelijkheden die door de Wet worden gecreëerd te benutten met als perspectief het sneller en efficiënter maximaliseren van schadevergoeding voor consumenten en het MKB onder de nieuwe regeling.  Klik hier voor meer informatie.

EU Schaderichtlijn

Onze indrukwekkende cv op het gebied van schadevergoedingen van kartels in Europa zal zich waarschijnlijk verder uitbreiden als gevolg van de invoering van een rechtsvermoeden van schade in kartelzaken volgens de Schaderichtlijn. De aan het eind van 2016 van kracht te worden Schaderichtlijn zal een eind maken aan de noodzaak voor eisers om op historische data en ander uitgebreid bewijsmateriaal te vertrouwen om een prima facie (op het eerste gezicht) zaak aan te bregen tegen karteldeelnemers.  Klik hier voor meer informatie.

Neem contact op met Nicola Boyle, Anna Morfey en Ingrid Gubbay voor meer informatie.

Gerelateerde advocaten

Gerelateerd nieuws & pers