Skip to main content

Mededingingsproces

Toonaangevend in Europa. In Europa staan we helemaal vooraan als het belangrijkste advocatenkantoor voor eisers op het gebied van mededingingsprocessen. Wij hebben ons reeds bewezen in het bereiken van succesvolle resultaten tegen goed voorziene verweerders.

Naast het treffen van tientallen privé schikkingen, zijn we ook bezig met enkele van de grootste en meest complexe processen voor Europese gerechtshoven. Tevens zijn we ook bezig met enkele toekomstige kwesties die nog niet openbaar zijn. De Air Cargo en Interchange Fee claims die wij voeren zijn de twee grootste schadeclaims die ooit voor de Engelse rechtbanken zijn gebracht.

Effectieve beslechting van geschillen

Naast het voeren van meer schadeclaims tegen kartels dan elk ander advocatenkantoor in Europa, creëren we consistent ook strategieën die voor een succesvolle beslechting zorgen van claims door middel van schikkingen en commerciële dialoog. Onze ervaring en reputatie in de markt heeft ervoor gezorgd dat we vaak in staat zijn deze claims door middel van onderhandelingen op te lossen en daardoor een tijdrovende en dure procesvoering te kunnen voorkomen. Alleen al de afgelopen 12 maanden hebben we schikkingen voor meer dan 100 zakelijke eisers getroffen.

Onze statuur in Europa komt tot uiting in het feit dat onze mening over privé handhaving van mededingingswetgeving in Europa regelmatig wordt gevraagd door rechtbanken, mededingingsauthoriteiten en collega’s.

Wereldwijde reputatie

Onze bewezen prestatie evenals ons vermogen resultaten op te leveren in de meest ingewikkelde zaken tegen goed voorziene en vertegenwoordigde overtreders heeft ertoe geleid dat enkele van ‘s werelds grootste en bekendste bedrijven regelmatig ons hebben gekozen hen te vertegenwoordigen als het gaat om het verkrijgen van schadeclaims als gevolg van kartels.  Zij vertrouwen ons dat wij hun zaken, de commerciële kwesties en hun strategische doelen kennen.

De verdediging begrijpen

Door alle rechtszaken die wij in Europa hebben gevoerd hebben wij heel goed inzicht gekregen in hoe die firma’s, die gewoonlijk verweerders vertegenwoordigen, werken en over de door hen gebruikte tactieken.  Bovendien hebben wij een grondige kennis van de juridische en strategische overwegingen over kwesties vanuit dat perspectief, en ook van de manier waarop de verweerders reageren op schadevorderingen tegen kartels. Tevens hebben we sterke werkrelaties opgebouwd met vrijwel alle belangrijke firma’s aan de zijde van de verweerder, en dat heeft tot respect geleid voor de manier waarop wij onze klanten vertegenwoordigen.

Wij zijn innovatief en verleggen grenzen

Wij nemen op ons claims die grensverleggend zijn en die complexe en nieuwe kwesties naar voren brengen met betrekking tot jurisdictie, toepasselijke wetten, raming van schade en ketenaansprakelijkheid, en wij voeren die met succes door.  Wij zijn innovatief in de wijze waarop wij claims nastreven, in de juridische kwesties die wij voeren en hoe we claims proberen op te lossen zonder het voeren van een proces of tijdrovend proces. Dit is vooral te zien in de wijze waarop wij de eerste bekende particuliere beslechting van de globale aansprakelijkheid van een bedrijf oploste zonder arbitrage, bemiddeling of proces in het olieslangenkartel.

Controle van onderzoeken en beslissingen door de Europese Commissie

De Europese Commissie ("EC") is uiterst actief geweest in haar vervolg van kartels tijdens de afgelopen tien jaar. Tussen 2010 en juli 2019, de EC publiceerde 56 beslissingen i.v.m. kartelinbreuken volgens Artikel 101 TFEU met boetes voor een totaalbedrag van €16,2 miljard, met verdere onderzoeken onderweg.

Gerelateerd nieuws & pers