Skip to main content

Mededingingsrecht: Advies en Naleving

Als een advocatenkantoor met een leidende positie in de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht, begrijpen we ook de mededingingsrisico's waarmee onze cliënten wereldwijd worden geconfronteerd - beter dan een traditioneel kantoor dat ooit zou kunnen.

Ons team heeft zowel grote als kleine bedrijven bijgestaan bij het ontwerpen en implementeren van hun mededingingsrechtelijke compliance-programma’s voor hun producten, technologieën en manieren van zakendoen. Onder Hausfeld’s cliënten bevinden zich  fabrikanten en verkopers uit een groot aantal industriële sectoren - variërend van levensmiddelen tot computer software; van de uitgeverijsector en muziekindustrie tot farmaceutische producten - evenals grote retailers, inkoopgroepen en handelsverenigingen.

Onze advieservaring strekt zich uit tot kwesties betreffende:

 • de schaal en distributie van goederen en diensten
 • horizontale en verticale prijsafspraken
 • prijsdiscriminatie, roofprijzen
 • dominant bedrijfsgedrag
 • koppelverkoop en bundeling
 • exclusieve transacties
 • loyaliteitskortingen
 • “slotting allowances”
 • coöperatieve advertentieprogramma's
 • categoriemanagement en
 • leveringsweigering

We hebben cliënten ook geholpen met problemen die voortvloeien uit contacten tussen concurrenten, zoals het goed structureren van gezamenlijke inkoop- en verkoopovereenkomsten, en joint ventures in het algemeen, en het bieden van richtlijnen voor geschikte methoden voor benchmarking en informatie-uitwisseling.

Daarnaast, hebben wij, indien nodig, ons bezig gehouden met belangenbehartiging op het gebied van mededinging en het verkrijgen van zienswijzen van mededingingsautoriteiten, waarbij onze lange en respectvolle relaties met zulke autoriteiten vaak een rol hebben gespeeld.

Gerelateerde advocaten

Gerelateerd nieuws & pers