Skip to main content

Pro Deo

Hausfeld heeft altijd voortouw genomen bij de juridische beroep wat betreft het verbeteren van toegang tot de rechter voor individuen en bedrijven. Wij blijven werken aan het veranderen van de wet door middel van het uitvoeren van testzaken op pro deo basis. 

Avaaz

Recentelijk hebben wij de wereldwijde non-profit belangenorganisatie Avaaz geadviseerd en ondersteund om tussenbeide te komen in het recente bod van NewsCorp om te fuseren met BSkyB op grond dat een zeggenschapsbelang van 60% van NewsCorp ernstige gevolgen zou hebben op het pluralisme in de media in het Verenigd Koninkrijk.

Telefoontoestellen hacken

Naar aanleiding van het schandaal van afgeluisterde telefoontoestellen gingen wij aan het werk met toonaangevende partners op dat terrein om zowel de voorgestelde ondernemingen door BSkyB te versterken als een juridisch platform te creëren welke de Secretary of State voor de media en sport in staat zou stellen het bod van NewsCorp na te gaan op grond van diens geschiktheid om een vergunning te mogen hebben. Tevens hebben wij geassisteerd in het ontwerpen van een nieuwe bepaling in de Communications Act 2003 om te garanderen dat relevante ministers de macht hebben om geschiktheid te controleren om een vergunning te hebben indien een dergelijke situatie zich opnieuw zou voordoen. 

BFDA

Wij werken voor de British Disabled Flying Association (Aerobility) die gehandicapten en chronisch zieken leert om te vliegen. Aerobility wil vrijgesteld worden van het betalen van BTW of onder het nultarief voor de BTW vallen, met als doel het kopen en onderhouden van hun vliegtuigen. Het First Tier Tax Tribunal gaf recentelijk een oordeel ten gunste van Aerobility in ons beroep op de beslissing van de HMRC geen vrijstelling van het betalen van belasting te geven onder de bestaande wetgeving. De HRMC kan in beroep gaan tegen het oordeel van de First Tier Tax Tribunal.

Aansprakelijkheid van multinationals

Ons kantoor in Londen werkt samen met de Speciale VN-rapporteur over “Business and Human Rights”, professor John Ruggie. Het VN-mandaat Ruggie heeft tot taak het vinden van manieren om haar aanbevelingen te “operationaliseren” ten einde te garanderen dat multinationals zich houden aan internationaal erkende gedragsnormen.  Onze pogingen zijn gericht op het ontwikkelen van manieren om bedrijven die wereldwijd actief zijn verantwoordelijk te maken voor mensen wier leven ernstig te lijden heeft gekregen van bedrijfsactiviteiten die niet-conform zijn, waaronder bijvoorbeeld het recht op beveiliging van personen, inbreuken op gezondheids- en veiligheidswetten, verplichtingen ten opzichte van afval in het milieu en vervuiling.

Neem contact op met Ingrid Gubbay om dit verder te bespreken.