Skip to main content

Mededingingsprocesvoering

Toonaangevend in Europa. In Europa hebben we ongetwijfeld de meeste expertise op het gebied van het vorderen van schadevergoeding op grond van een schending van het mededingingsrecht (met name follow-on procedures). We bereiken succesvolle resultaten tegen bekwame beklaagden met ‘diepe zakken’.

We behandelen niet alleen individuele zaken, maar voeren ook een aantal van de grootste en meest complexe geschillen voor de Europese rechtbanken. Passende voorbeelden zijn de Air Cargo en de Interchange Fee processen, de twee grootste claims voor schadevergoeding wegens schending van het mededingingsrecht voor de Engelse rechtbanken in de laatste 10 jaren. Wij bieden ook advies bij zaken die nog niet openbaar zijn.

Effectieve geschiloplossing

We vorderen kartelschadeclaims meer dan enig ander advocatenkantoor in Europa, en leveren ook strategieën voor een succesvolle oplossing van de claims door een commerciële dialoog en schikking. Onze ervaring en reputatie in de markt hebben ertoe geleid dat we deze claims vaak kunnen oplossen door te onderhandelen. Zo vermijden we tijdrovende en kostbare rechtszaken. In de afgelopen 12 maanden alleen hebben we schikkingen getroffen voor meer dan 100 zakelijke claimanten.

Onze sterke positie in Europa wordt weergegeven door het feit dat rechtbanken, competitieautoriteiten en collega's regelmatig onze mening vragen over het mededingingsrecht in Europa.

Wereldwijde reputatie

Ons vermogen om resultaten te leveren – zelfs in de moeilijkste gevallen tegen de meest geïnformeerde en best vertegenwoordigde inbreukmakers – heeft ertoe geleid dat enkele van 's werelds grootste en bekendste bedrijven zich regelmatig tot ons wenden om hen te vertegenwoordigen bij het nastreven van claims voor kartelschade. Ze vertrouwen erop dat we hun bedrijf, commerciële problemen en strategische doelstellingen begrijpen.

Inzicht in de verdediging

Door alle geschillen die we in Europa hebben behandeld, hebben we een zeer goed begrip opgebouwd over hoe de kantoren die doorgaans de beklaagden bijstaan opereren en de tactieken die zij gebruiken. Daarnaast hebben we een diepgaand inzicht verkregen in de juridische en strategische overwegingen vanuit hun perspectief en in hoe de beklaagden reageren op claims voor kartelschade. We hebben ook sterke werkrelaties opgebouwd met de gerenommeerde verdedigende kantoren. Deze relaties hebben geleid tot respect voor de manier waarop we onze cliënten vertegenwoordigen.

Wij zijn innovatief en verleggen de grenzen

We behandelen op een succesvolle manier zaken die complexe en nieuwe kwesties naar voren brengen betreffende rechtsmacht, het toepasselijk recht, de kwantificering van schadevergoeding en de verdeling van de aansprakelijkheid. We zijn innovatief in de manier waarop we claims nastreven en juridische problemen oplossen, zonder dat er een rechtszaak of langdurige rechtszaak nodig is. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop we in het ’Marine Hose’ kartel tot de eerste private oplossing zijn gekomen betreffende de wereldwijde aansprakelijkheid van een bedrijf, zonder arbitrage, bemiddeling of procesvoering.

Beoordeling van Onderzoeken en Beschikkingen van de Europese Commissie

De Europese Commissie ("EC") is de afgelopen tien jaar uiterst actief geweest in haar strijd tegen kartels. Tussen 2010 en juli 2019 heeft de EC in  56 beschikkingen boetes opgelegd voor een totaalbedrag van €16,2 miljard in verband met kartelinbreuken krachtens artikel 101 VWEU in een breed scala van sectoren, met verdere onderzoeken nog in gang.

Gerelateerde advocaten

Gerelateerd nieuws & pers