Skip to main content

Mededingingsrecht en Kartelschade

Toonaangevend in Europa. In Europa zijn we ongetwijfeld het toonaangevende kantoor op het gebied van het vorderen van schadevergoeding wegens een schending van het mededingingsrecht (met name follow-on procedures). We hebben een bewezen staat van dienst in het behalen van succesvolle resultaten tegen kapitaalkrachtige gedaagden.

Naast het bereiken van buitengerechtelijke oplossingen voor geschillen, voeren we ook een aantal van de grootste en meest complexe procedures voor de Europese rechtbanken. Voorbeelden zijn de Trucks, Air Cargo en de Interchange Fee procedures, de grootste claims tot schadevergoeding wegens schending van het mededingingsrecht in de laatste 10 jaren. Wij zijn ook bezig met zaken die nog niet openbaar zijn.

Effectieve geschiloplossing

We hebben meer kartelschadeclaims ingesteld dan enig ander advocatenkantoor in Europa, en leveren ook strategieën voor een succesvolle afhandeling van claims via een commerciële dialoog en schikking. Onze ervaring en reputatie in de markt hebben ertoe geleid dat we geschillen vaak kunnen beslechten door te onderhandelen. Zo vermijden we tijdrovende en kostbare rechtszaken. In de afgelopen 12 maanden alleen hebben we schikkingen getroffen voor meer dan 100 zakelijke claimanten.

Onze sterke positie in Europa wordt weergegeven door het feit dat rechtbanken, mededingingsautoriteiten en collega's regelmatig onze mening vragen over de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht in Europa.

Wereldwijde reputatie

Ons vermogen om resultaten te leveren – zelfs in de moeilijkste gevallen tegen bemiddelde en goed vertegenwoordigde inbreukmakers – heeft ertoe geleid dat enkele van 's werelds grootste en bekendste bedrijven zich regelmatig tot ons wenden om hen te vertegenwoordigen bij het verhalen van kartelschade. Ze vertrouwen erop dat we hun bedrijf, commerciële problemen en strategische doelstellingen begrijpen.

Inzicht in de verdediging

Door alle zaken die we in Europa hebben behandeld, hebben we zeer veel kennis opgebouwd over hoe de kantoren die doorgaans de gedaagden bijstaan opereren en de tactieken die zij daarbij hanteren. Daarnaast hebben we een diepgaand inzicht verkregen in de juridische en strategische overwegingen vanuit hun perspectief en in de wijze waarop de gedaagden reageren op claims voor kartelschade. We hebben ook goede werkrelaties opgebouwd met de gerenommeerde kantoren die optreden voor de gedaagden. Deze relaties hebben geleid tot respect voor de manier waarop we onze cliënten vertegenwoordigen.

Wij zijn innovatief en verleggen de grenzen

We behandelen op een succesvolle manier zaken die complexe en nieuwe kwesties naar voren brengen op het gebied rechtsmacht, het toepasselijk recht, de kwantificering van schadevergoeding en de verdeling van de aansprakelijkheid. We zijn innovatief in de manier waarop we claims instellen en juridische problemen oplossen, zonder dat er een rechtszaak of langdurige procedure nodig is. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop we in het ’Marine Hose’ kartel tot de eerste private oplossing zijn gekomen betreffende de wereldwijde aansprakelijkheid van een bedrijf, zonder arbitrage, bemiddeling of procedure.

Beoordeling van Onderzoeken en Besluiten van de Europese Commissie

De Europese Commissie ("EC") is de afgelopen tien jaar uiterst actief geweest in haar strijd tegen kartels. Tussen 2010 en juli 2019 heeft de EC in 56 besluiten boetes opgelegd voor een totaalbedrag van €16,2 miljard in verband met kartelinbreuken krachtens artikel 101 VWEU in een breed scala van sectoren, met verdere onderzoeken nog in gang.

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde gevallen Gerelateerde zaken en lopende onderzoeken

Gerelateerd nieuws & pers