Skip to main content

Rogier Meijer

Rogier Meijer is gespecialiseerd in competition litigation, commercial litigation, massaschade en collectieve acties.

Expertise

Rogier is gespecialiseerd in het vertegenwoordigen van partijen voor de Nederlandse rechtbanken in verschillende complexe (massa) geschillen, zoals kartelschadeclaims en toezichthoudersaansprakelijkheid.

Voordat hij zich verbond aan Hausfeld was Rogier medeoprichter van het boutique advocatenkantoor Zippro Meijer met een focus op het procederen voor gedupeerde eisers (plaintiff litigation). Het kantoor werd drie achtereenvolgende jaren aanbevolen door Global Competition Review (GCR) als het enige Nederlandse advocatenkantoor in de EU Claimants Bar. Het kantoor heeft zijn praktijk voortgezet als ‘Hausfeld Advocaten’ in Amsterdam.

Daarvoor werkte Rogier bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy LLP op de afdelingen competition en litigation & arbitration.

Hij is ook verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht als universitair docent waar hij onderwijs heeft verzorgd op het gebied van overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht.

Praktijkgebieden

Mededingingsprocesvoering

Rogier heeft ruimte ervaring op het gebied van onder meer:

  • kartelschadezaken
  • kartelzaken
  • oneerlijke handelspraktijken

Rogier is betrokken bij meerdere kartelschadezaken, waaronder follow-on procedures in het vrachtwagenkartel, spanstaalkartel en beeldbuizenkartel.

Commerciële Geschillen

Rogier heeft expertise in het adviseren, procederen en arbitreren op het gebied van commerciële geschillen, waaronder:

  • Contractenrecht geschillen
  • Aansprakelijkheidskwesties
  • Massaschade en collectieve acties
  • Staatsaansprakelijkheid / toezichthoudersaansprakelijkheid
  • Data breach en privacy claims

Rogier is betrokken bij verschillende civiele procedures, waaronder een procedure namens een grote groep gedupeerde beleggers tegen de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wat Anderen Zeggen

Global Competition Review

Boutique Zippro Meijer onderscheidt zich met zijn focus op aanklagerprocedures in Nederland, waar het een belangrijke speler is geworden. Bestaande uit managing partners Erik-Jan Zippro en Rogier Meijer, samen met partner Sander Timmerman en een advocate, beschikt het bedrijf over een klantenbestand dat men zou verwachten bij een veel groter bedrijf. Het werkt samen met Hausfeld aan verschillende schadevorderingen voor kartel en vervolgschade en voert voor zijn klanten meer dan 20 procedures uit in Nederland. Daarbij vertegenwoordigt het Deutsche Ban en verschillende dochterondernemingen in een schade claim tegen een voorgespanen staal kartel en verdedigt het Samsung in vervolgclaims voor Nederlandse rechtbanken voor vermeende deelname aan kartels omde prijzen van kathodestaalbuilen vast te stellen. - GCR100, EU Claimants Bar, 20th Edition, 2020

GCR noemde Zippro Meijer als het enige aanbevolen Nederlandse advocatenkantoor voor hun categorie Europese eiser, opmerkend: "Een kleine maar belangrijke speler, het boetiekbedrijf Zippro Meijer onderscheidt zich met zijn unieke focus op aanklagerprocedures in Nederland." - GCR100, EU Claimants Bar, 2018

Educatie

Ph.D., University of Groningen

LL.M., University of Groningen

Beëdigingen

Ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten, 2007

Publicaties

Rogier publiceert regelmatig in juridische (vak)tijdschriften en is redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. Hij is redacteur en medewerker van verschillende tijdschriften op het gebied van privaatrecht, mededingingsrecht en staatsrecht. Rogier is ook medewerker van de juridische tijdschriften Overheid & Aansprakelijkheid en Markt & Mededinging.

Rogier is in 2007 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp ‘Staatsaansprakelijkheid wegens schending van Europees recht’. Daarnaast:

With E.-J. Zippro, Private enforcement of competition law in the Netherlands, in: Private Enforcement of EU Competition and State Aid Law, editors Wurmnest, Wollenschlaeger and Moellers, Kluwer 2020, forthcoming  ‘Nationale aansprakelijkheidsbeperking financiële toezichthouders vanuit Unierechtelijk perspectief: een ingekaderde beperking’, MvV 2019, afl. 4, p. 142-149.

‘De relativiteit van een energielabel: EnergyClaim/Staat’, MvV 2018, p. 125 (afl. 4);

Follow-on schadeclaims wegens schending van het mededingingsrecht: van law in the books naar law in action. Contracteren 2018, p. 2-9.

Niet-contractuele aansprakelijkheid Unie voor fouten Europese Ombudsman, MvV 2017, p. 170-175.

De relativiteit van wettelijke normen en de toepassing van de vereisten van causaliteit, relativiteit en toerekening bij de onrechtmatige overheidsdaad, MvV 2017, p. 7-13.

With E.J. Zippro, ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’: (bewijslast)problematiek rondom het passing-on verweer in kartelschadzaken, M&M 2016, p. 220-226.

With E-J. Zippro, Lang verwacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen: de definitieve richtlijn betreffende schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken, MvV 2015, p. 114-126.

Relativiteitsperikelen: Wet wapens en munitie geen schild tegen concrete (vermogens)schade?, MvV 2015, p. 76-81.

Prijsvorming onder de paraplu van het kartel: aansprakelijkheid van karteldeelnemers voor schade door ‘umbrella pricing’?, M&M 2014, p. 181-185.

Köbler in de polder, MvV 2014, p. 284-288.

The Rewe/Comet ‘doctrine’ and its implications on national private law, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, J.S. Kortmann, L.A.D. Keus en M.H. Wissink (red.), The influence of EU law on national private law, Serie Onderneming en Recht, Deel 81-I, Kluwer 2014, p. 39-55.

Boekbespreking J.M. Emaus, Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht, MvV 2014, p. 17-21

Jutta Leth/Oostenrijk, O&A 2013, p. 190-193.

Verhaal van kartelschade door de Europese Commissie, M&M 2013, p. 19-22.

Banesto/Calderon Camino – Unierechtelijke geboden en verboden bij toetsing aan Europees consumentenrecht, MvV 2012, p. 295-299.

Rechtspolitieke overwegingen in de Unie- en lidstaataansprakelijkheid, in: Coulant Compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek, Kluwer 2012, p. 659-672.

Presentaties en Speeches

Hij geeft regelmatig lezingen over onderwerpen zoals kartelschade, oneerlijke concurrentie, commerciële geschillen en aansprakelijkheid van de staat.

Gerelateerd nieuws & pers